Firmast Teenused Ülevaade Varamüük Kontakt
 
Kuupäev: 01.03.24.
 


  • Võlgnevuste sissenõudmine kohtueelses menetluses


  • Varapõhised inkassoteenused


  • Õigusabiteenused

 

 

  • Võlgnevuste sissenõudmine kohtueelses menetluses

•  Esinduslepingu alusel - Klient sõlmib OÜ Reeborniga esinduslepingu, mille alusel OÜ Reeborn asub Kliendi nimel debitoorseid võlgnevusi menetlema.

Teenustasu sissenõutud võlgnevuselt tasub Klient OÜ-le Reeborn peale sissenõutud võlgnevuse laekumist Kliendi arvelduskontole. Teenustasu suuruseks on esinduslepingus sätestatud protsent sissenõutud võlasummalt. Lepingutasusid ega aastamakse Kliendil tasuda ei tule.

•  Nõude loovutamise lepingu alusel - Klient sõlmib OÜ-ga Reeborn nõude loovutamise lepingu ning OÜ Reeborn asub võlgnevusi sisse nõudma nõude täieõigusliku omanikuna.

Nõude loovutamise tasu suurus sätestatakse nõude loovutamise lepingus.

  • Varapõhised inkassoteenused

• Vara tagastamine. Kliendi kinnis-ja vallasasja väljanõudmine kolmandate isikute valdusest kohtueelses menetluses. Kliendi ja OÜ Reeborn vahel sõlmitakse esindusleping, mille alusel OÜ Reeborn asub Kliendile kuuluvat kinnis-või vallasasja kolmandate isikute valdusest välja nõudma. Teenusasu asja väljanõudmiselt sätestatakse esinduslepingus ning reeglina kuulub teenusasu tasumisele peale asja otsese valduse üleandmist Kliendile.

  • Õigusabiteenused

•  Kliendi esindamine hagimenetluses- meie spetsialistid teostavad eelnevalt juriidilise analüüsi võlgnevuse aluseks oleva dokumentatsiooni kohta. Seejärel koostame kohtule hagiavalduse ning esindame Klienti hagimenetluses, vajadusel kõigis kohtuinstantsides. Kohtumenetluse lõppedes edastame vajadusel kohtulahendi kohtutäituri büroole täitemenetluse algatamiseks.

•  Kliendi esindamine pankrotimenetluses- meie spetsialistid teostavad eelnevalt juriidilise analüüsi nõude aluseks oleva dokumentatsiooni kohta. Seejärel koostame kohtule pankrotiavalduse ning esindame Klienti pankrotimenetluses, s.h ka pankrotitoimkonnas ja võlausaldajate üldkoosolekutel.

• Õigusalane konsultatsioon - OÜ Reeborn spetsialistid annavad Kliendile soovi korral tsiviilõiguse alast konsultatsiooni ning koostavad vastavalt Kliendi soovile äririskide maandamiseks juriidiliselt pädevad lepingutekstid.

 OÜ Reeborn  Pärnu mnt 130 - 31 , 11317  Tel. 6 999 430 Faks. 6 460 542 e-post: info@reeborn.ee